MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

POSTOJEĆE USLUGE

 • Održavanje objekata,
 • Fizičko i  protivpožarno obezbeđivanje objekata, 
 • Telefonske usluge,
 • Parking vozila,
 • Špedicija,
 • Ketering,
 • Usluga dokumentacionog centra i mikrofilmovanja,
 • Ekspedicija pošte,
 • Odlaganje i manipulacija komunalnim i industrijskim otpadom,
 • Socijalno osiguranje.

NOVE USLUGE U PARKU

 • Iznajmljivanje proizvodnog (60.000m2) i magacinskog (40.000m2) prostora,
 • Grejanje,
 • Knjigovodstvene usluge,
 • Iznajmljivanje konferencijskih i kongresnih sala,
 • Čišćenje objekata,
 • Održavanje parkovskih i zelenih površina,
 • Građevinsko održavanje objekata,
 • Pretovar robe i tereta sa železnice na kamionski prevoz,
 • Lizing opreme i nameštaja,
 • Pretovar i manipulacija teretom.