MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Televizija

Privredno društvo za proizvodnju TV prijemnika i TV setova
Imovina privrednog  društva predvidjena za formiranje Tehnološkog parka

PIB: 100334307
Mat br: 07211015

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 18 550 952
Fax: + 381 18 550 622

Ukupan poslovni i proizvodni prostor: 15.697 m2
Važniji objekti:  
 - Objekat "Osmica" 5.211 m2
 - Objekat kolor TV aparata 3.907 m2
 - Objekt Zeleni magacin 2.131 m2
 - Objekat Soko magacin 2.128 m2
 - Objekat carinski magacin 1.324 m2
 - Objekat proizvodnje monitora 375 m2

Objekat kolor TV aparata je u solidnom stanju i može biti izuzetno interesantan za različite proizvodne delatnosti. Proizvodna hala je velike visine pogodne za korišćenje opreme većih gabarita uz mogućnost organizacije proizvodnje na pokretnoj traci. Objekat raspolaže prilazom i velikim ulaznim vratima za dopremu i otpremu robe i teretnim liftom, a ima i betonsku rampu za direktan pristup industrijskom železničkom koloseku. U sastavu objekta postoji i deo predvidjen za poslovni prostor. Objekat "Osmica" je starije gradnje u dobrom stanju, pogodan za proizvodne delatnosti, a može se koristiti i kao poslovni prostor. Privredno društvo raspolaže sa više magacina značajne površine pogodnih za skladištenje različitih vrsta robe.

Privredno društvo trenutno nema nikakvih proizvodnih aktivnosti.

Zgrada EI TV

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei TV

Lokacija u sistemu EI