MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Toplana

Privredno društvo je zbog duže blokade računa otišlo u prinudni stečaj a sva imovina društva je u vlasništvu Republike Srbije. Postoji mogućnost da se prostor i objekti pridodaju Tehnološkom parku.

Mat br: 17525824

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000  

Infrastruktura za grejanje korisnika na kompleksu Ei u Nišu:

  1. Kotlarnica sa 5 kotlova vodene pare ukupnog kapaciteta 32t/h (jedan od njih ima gorionik na gas) i 4 vrelovodna kotla  ukupne snage  48,44 MW (dva od njih imaju gorionik na gas). Magistralni vodovi vodene pare ukupne  dužine 2.465 m. Magistralni vodovi vrele vode ukupne  dužine 8.146 m
  2. Pretovarna i pumpna stanica
  3. Neutralizacija kiselih voda
  4. Distribucioni železnički kolosek za dovoz mazuta
  5. Tank za mazut od 1.500 tona sa temeljom rezervoara
  6. Dva tanka za mazut od po 500 tona sa temeljom rezervoara
  7. Šahta sabirnika kondezatora
Oprema se duže vremena ne koristi ali je u  dobrom stanju.