MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Profesionalna Elektronika

Privredno društvo za proizvodnju profesionalne i merne opreme
Privredno društvo nije predvidjeno za formiranje Tehnološkog parka ali prostor i objekti mogu biti pridodati Tehnološkom parku

PIB: 100501731
Mat br: 07210981

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 18 550 967
Fax: + 381 18 550 967

Ukupan proizvodno - poslovni prostor: 3.345 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i proizvodnje   3.345 m2

 

Objekat uprave i proizvodnje je uglavnom prizemnog tipa i pogodan za  razne proizvodne delatnosti.


Privredno društvo trenutno nema proizvodnih  aktivnosti.

 

 

Zgrada Ei Pe

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei Pe

Lokacija u sistemu EI