MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

Novosti u Elektronskoj industriji :

Poziv akcionarima EI Holdinga za vanrednu Skupštinu 29.09.2014.god

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu 29.09.2014.

Poziv akcionarima EI Holdinga za redovnu Skupštinu 30.06.2014.god

Poziv akcionarima za redovnu Skupštinu 30.06.2014.

Vanredna skupština akcionara za 29.05.2014.god

Sazivanje vanredne skupštine akcionara za 29.05.2014.

Poziv akcionarima 1 strana

Poziv akcionarima 2 strana

Rešenje suda 1 strana

Rešenje suda 2 strana

Rešenje suda 3 strana

Rešenje suda 4 strana

Rešenje suda 5 strana

 

Saziv vanredne skupštine Elektronske industrije

Predlog izmena i dopuna statuta HK

Odluka o dopuni dnevnog reda

Odluka o stavljanju van snage odluke o dopuni dnevnog reda

 

Elektonska industrija