MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Klima uredjaji

Privredno društvo za proizvodnju uređaja za grejanje i klimatizaciju
Privredno društvo nije predvidjeno za formiranje Tehnološkog parka ali prostor i objekti mogu biti pridodati Tehnološkom parku

PIB: 101532133
Mat br: 17430327

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 18 550 827
Fax: + 381 18 550 827

 

Ukupan proizvodno - poslovni i magacinski prostor: 2.313 m2
Važniji objekti:  
- Objekat "Osmica"  1.737 m2
- Objekat Soko magacin  576 m2

 

Objekat "Osmica" je starije gradnje u dobrom stanju, pogodan za proizvodne delatnosti, a može se koristiti i kao poslovni prostor. Privredno  društvo  raspolaže  sa  magacinom pogodnim  za skladištenje različitih vrsta robe.


Privredno društvo trenutno nema proizvodnih  aktivnosti.

 

Zgrada Ei Pe

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei Pe

Lokacija u sistemu EI