MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

        POSTOJEĆA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 • Poslovni, industrijski i magacinski prostor – oko 220.000 m2 (od toga je privatizovano oko 110.000m2)
 • Restorani, konferencijske sale
 • Skloništa u slučaju opšte opasnosti
 • Vodovodna, kanalizaciona i hidrantska mreža
 • Elektro mreža sa sistemom trafo stanica
 • Infrastruktura za grejanje korisnika na kompleksu (toplana)
 • Telefonska centrala sa 1800 eksternih priključaka i lokalna telefonska mreža
 • Kompresorska stanica za proizvodnju komprimovanog vazduha
 • Propan - butan stanica sa opremom za pretakanje iz vagon i auto cisterne
 • Gasna merno regulaciona stanica za razvod zemnog gasa do korisnika
 • Putevi, prilazi, protivpožarni putevi  i parkinzi ispred kompleksa i u samom kompleksu
 • Parkovske, uređene i neuređene zelene površine
 • Tri industrijska koloseka dužine 2 km sa  dizalicom za pretovar teških tereta do 20 tona

       (železnica – kamion)

 • Gromobranska zaštita

       POSTOJEĆI SADRŽAJI

 • Srednja tehnička škola, srednja ekonomska škola , fakulteta iz Novog Pazara
 • Zdravstvena ambulanta i apoteka

 

       NOVI SADRŽAJI U PARKU

 • Studentski dom
 • Dečije obdanište
 • Toplifikacija kompleksa zemnim gasom
 • Pretovarna kontejnerska stanica sa železnice na kamion
 • Muzej elektronike
 • Carina
 • Banka