MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Industrijska Elektronika

Privredno društvo za proizvodnju specifičnih elektronskih uređaja
Privredno društvo nije predvidjeno za formiranje Tehnološkog parka ali prostor i objekti mogu biti pridodati Tehnološkom parku

PIB: 100615160
Mat br: 07360754

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 18 550 818
Fax: + 381 18 550 818

Ukupan magacinski prostor: 54 m2
Važniji objekti:  
Magacin hemikalija – stari bunker 54 m2

 

Objekat magacina je u lošem stanju.


Zgrada Ei Pe

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei Pe

Lokacija u sistemu EI