MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Herkulem

Privredno društvo za proizvodnju kućnih aparata

PIB: 103314465
Mat br: 17552228

Adresa: Topličkih heroja 1,  Žitoradja  18412
Tel:  + 381 64 21 76 691     

Ukupan proizvodno- poslovni i magacinski prostor: 9.636 m2
Važniji objekti:  
- Uprava i proizvodnja 7.845 m2
- Kotlarnica sa ugljarom 636 m2
- Sklonište 757 m2
- Portirnica 174 m2
- Skladište zapaljivog materijala  170 m2

 

Svi objekati su u veoma dobrom stanju i pogodni za različite proizvodne delatnosti.
Privredno društvo trenutno nema nikakvih proizvodnih aktivnosti.