MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI FMD

Privredno društvo za izradu i obradu metalnih delova
Privredno društvo nije predvidjeno za formiranje Tehnološkog parka ali prostor i objekti mogu biti pridodati Tehnološkom parku

PIB: 100334077
Mat br: 07211007

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel : + 381 18 550  880
Fax: + 381 18 540  963

 

Ukupan proizvodno - poslovni prostor:  2.480 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i proizvodnje  2.480 m2

 

Objekat uprave i proizvodnje je uglavnom prizemnog tipa i pogodan za  razne proizvodne delatnosti.


Privredno društvo trenutno nema proizvodnih  aktivnosti.

 

 

Zgrada Ei Pe

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei Pe

Lokacija u sistemu EI