MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Čegar

Privredno društvo za proizvodnju metalnih i limenih sklopova i delova
Imovina privrednog  društva predvidjena za formiranje Tehnološkog parka

PIB: 100336023
Mat br: 07210922

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 18 550 931
Fax: + 381 18 550 848

Ukupan proizvodni, poslovni i magacinski prostor 13.563 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i proizvodnje 13.048 m2
- Objekat uprava - sklonište 515 m2

Proizvodni program se sastoji od limenih i metalnih proizvoda za:
- Profesionalnu elektronsku opremu,
- Kompjutersku tehniku,
- Telekomunikacionu, mernu i kontrolnu opremu,
- Bolnicku opremu (kreveti, ormarici i dr.),
- Opremu za poljoprivredu,
- Galvanska zaštita metalnih proizvoda,
- Zaštita metalnih proizvoda farbanjem.

Objekat uprave i proizvodnje je u solidnom stanju i izuzetno pogodan kao proizvodno –  poslovni prostor za različite delatnosti. Objekat je u nivou prilaznih puteva što omogućava laku manipulaciju opremom i materijalom, a ima i posebnu rampu za utovar i istovar. Objekat je velike visine pa samim tim je podesan za smeštaj opreme velikog gabarita. U delu objekta postoji kompletno opremljena galvanizacija za više vrsta zaštite metalnih proizvoda. 
Privredno društvo je proizvodno aktivno, ali sa znatno umanjenim obimom posla u odnosu na mogućnosti.

 

Zgrada EI Čegar

Slika zgrade fabrike

Lokacija Ei Čegar

Lokacija u sistemu EI