MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Alplast

Privredno društvo za izradu plastičnih delova
Privredno društvo nije predvidjeno za formiranje Tehnološkog parka ali prostor i objekti mogu biti pridodati Tehnološkom parku

PIB: 102737565
Mat br: 17475177

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Tel:  + 381 65 25 54 445


Ukupan proizvodno - poslovni i magacinski prostor: 2.978 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i proizvodnje  2731 m2
- Objekat magacina  247 m2

 

Proizvodni program:
- Izrada plastičnih delova za industrijske potrebe i široku potrošnju.

Objekat uprave i proizvodnje je uglavnom prizemnog tipa i pogodan za  razne proizvodne delatnosti.

Privredno društvo trenutno nema proizvodnih  aktivnosti.