MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

Holding korporacija Ei A.D. Niš u restrukturiranju

Privredno društvo za obavljanje holding poslova  u sistemu Elektronske industrije
Imovina privrednog  društva predvidjena za formiranje Tehnološkog parka

PIB: 101532027
Mat br: 07210892

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000
Majke Jevrosime 15, Beograd 11000


Tel:  + 381 18  550 901, + 381 18  550 881
+ 381 11  33 45 142, + 381 11  33 45 361

Fax: + 381 18  550 926, + 381 18  550 661
+ 381 11  33 46 701

E-mail: gen.dir.bbpetrovic@eicorp.rs

Ukupan poslovni i proizvodni prostor: 8.279 m2
Važniji objekti:  
- Objekat uprave i proizvodnje Ei Komponente 5.723 m2
- Objekat "Osmica" 1.176 m2
- Objekat Ei Alatnica 456 m2
- Objekat Novi Komerc 342 m2
- Objekat Ei Irin 300 m2

 

Zgrada Ei Holdinga

Slika zgrade holdinga