MyCSSMenu Save Document Elektronska industrija Nis

EI logo Elektronska industrija

 

EI Elektronske cevi

Privredno društvo je zbog duže blokade računa otišlo u prinudni stečaj a sva imovina društva je u vlasništvu Republike Srbije. Postoji mogućnost da se prostor i objekti pridodaju Tehnološkom parku.

Mat br: 07210906

Adresa: Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, Niš 18000

Proizvodno- poslovni i magacinski prostor: 5.777 m2
Važniji objekti:  
- Objekat "Osmica" 5.130 m2
- Magacin ambalaže 282 m2
- Stanica tehničkih gasova  166 m2

Objekat "Osmica" je starije gradnje u dobrom stanju, pogodan za proizvodne delatnosti, a može se koristiti i kao poslovni prostor.

Zgrada Ei EC

Slika zgrade fabrike

Pozicija EC

Lokacija u sistemu EI